Διατροφή και Διαμονή

Η επιλογή καταλύματος επηρεάζει την κίνηση των οχημάτων και κατά συνέπεια τις ρυπογόνες εκπομπές και το κόστος των καυσίμων, επομένως καλό είναι να επιλέγετε κατάλυμα όσο το δυνατόν πιο κοντά στον χώρο εργασίας.

Ένα κοντινό κατάλυμα συμβάλλει στην απλοποίηση της οργάνωσης των μεταφορών και από άποψη χρόνου και στην επιβράδυνση της ταχύτητας της εργασίας για όσους οδηγούν τα οχήματα.