Διαδικτυακή Παρουσία

Πώς να προβάλετε τον εαυτό σας και τη δουλειά σας!

Αυτό το eBook είναι ένα ψηφιακό εργαλείο για την επικοινωνία ενός καλλιτεχνικού ή πολιτιστικού έργου, για την προώθηση του καλλιτεχνικού έργου, για να είναι ορατό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με δημιουργικό τρόπο. Ο στόχος είναι να διευκολυνθεί η χρήση ψηφιακών εργαλείων για να γίνουν ορατά στο διαδίκτυο καλλιτέχνες και καλλιτεχνικά έργα και να αναπτυχθεί μια στρατηγική για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

> Για μεμονωμένους καλλιτέχνες και επαγγελματίες που είναι υπεύθυνοι για την επικοινωνία σε έργα ή οργανισμούς. Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία. Για αρχάριους

Αυτό το εργαλείο θα βοηθήσει καλλιτέχνες και εργαζόμενους από τον πολιτιστικό τομέα να χρησιμοποιούν καλύτερα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι σημαντικό δεδομένου ότι η διαδικτυακή επικοινωνία αλλάζει συνεχώς, και μερικές φορές είναι δύσκολο για τους καλλιτέχνες να τοποθετηθούν εκεί έξω και να κρατήσουν τα έργα τους ορατά.

Μαθησιακοί στόχοι

Οι εκπαιδευόμενοι θα καταλάβουν…

 • Τη σημασία της επικοινωνίας και του ψηφιακού περιβάλλοντος
 • Πώς να χρησιμοποιήσουν το μάρκετινγκ στον καλλιτεχνικό και πολιτιστικό τομέα
 • Τι είναι σημαντικό να γνωρίζουν για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
 • Πώς λειτουργούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
 • Πώς να διατηρήσουν ενημερωμένα τα προφίλ/σελίδες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
 • Πώς να δημιουργήσουν ένα επαγγελματικό δίκτυο στο διαδίκτυο
 • Γιατί, πώς και πότε να χρησιμοποιούν διαφημίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να…

 • Παρουσιαστούν στο διαδίκτυο με ελκυστικό και οπτικοακουστικό τρόπο
 • Γνωρίζουν τις διαφορετικές πλατφόρμες/εργαλεία μέσων κοινωνικής δικτύωσης που είναι πιο κατάλληλα για αυτούς
 • Προωθήσουν τη δουλειά τους στο διαδίκτυο
 • Αναπτύξουν μια στρατηγική κοινωνικής δικτύωσης
 • Είναι αυτόνομοι για το μέλλον

Πως να το χρησιμοποιήσετε

Απλώς κατεβάστε και ανοίξτε το αρχείο PDF

Σχεδιασμένο από

Pdf versions