Συμβουλές & Οδηγίες

Μετατρέψτε την ιδέα σας σε ένα εφικτό σχέδιο έργου

Εξοπλίστε τους δημιουργούς και τους πολιτιστικούς διαχειριστές με ένα βασικό σύνολο εργαλείων για να κάνουν τα πρώτα βήματα προς τον ορθό σχεδιασμό καλλιτεχνικών και πολιτιστικών έργων

> Καλλιτέχνες, πολιτιστικοί διαχειριστές και οργανισμοί που επιθυμούν να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στον σχεδιασμό έργων

Οι Συμβουλές και οι Οδηγίες έχουν σα στόχο να είναι μια σαφής και απλή διαδρομή στο σχεδιασμό έργων για δημιουργούς και διαχειριστές πολιτιστικών οργανισμών.

Μαθησιακοί στόχοι

  • Συμμετοχή των χρηστών σε μια στοχαστική άσκηση πριν από την υλοποίηση πολιτιστικών και καλλιτεχνικών έργων.
  • Ξεπεράστε λανθασμένες, τραβηγμένες και/ή μη ρεαλιστικές υποθέσεις.

Πως να το χρησιμοποιήσετε

Ρίξτε μια ματιά στις έξι λανθασμένες υποθέσεις που μπορούν να οδηγήσουν ένα έργο σε αποτυχία. Εάν κάποιο από αυτά σας φαίνεται γνωστό, κάντε κλικ σε αυτό και αποκτήστε πρόσβαση στο περιεχόμενο.

Σχεδιασμένο από