Πόσα κυβικά μέτρα φυσικού αερίου καταναλώνετε εσείς ή ο οργανισμός σας ετησίως ;