Δημοκρατική Μετάβαση

Οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις που προκύπτουν από αυτή τη μετάβαση κινούνται γύρω από τρία βασικά σημεία: τη διακυβέρνηση, τη συμμετοχή της κοινότητας και την πρόσβαση στον δημόσιο χώρο.

  • Ο πολιτιστικός τομέας φαίνεται να ενδιαφέρεται και να θέλει να υιοθετήσει πιο οριζόντια μοντέλα διακυβέρνησης.
  • Το κοινό δεν θεωρείται πλέον παθητικός αποδέκτης καλλιτεχνικού έργου, αλλά συμμετέχει περισσότερο ενεργά στη διαδικασία δημιουργίας.
  • Οι πολιτιστικές και καλλιτεχνικές παρεμβάσεις σε δημόσιους χώρους παρεμποδίζονται από την αυξανόμενη ιδιωτικοποίηση και την εμπορευματοποίηση του αστικού χώρου, τους αυστηρότερους κανονισμούς και τις πρακτικές αποκλεισμού.

Τα Εργαλεία

Ανακαλύψτε μια σειρά μεθόδων και εργαλείων που αναπτύχθηκαν από καλλιτέχνες και πολιτιστικούς οργανισμούς για τη χρήση από τους ίδιους. More...

Storybook

Εμπνευστείτε για να δημιουργήσετε τη δική σας ιστορία.

Αφήγηση ιστοριών (γραφική μορφή που συνδυάζει αναστοχασμό/πλαίσιο/κώδικα με καλές πρακτικές και συλλογές ανέκδοτων (αστείες και ευχάριστες στιγμές και γνώσεις)

Governance Piracy

Μια περιπέτεια συνεργασίας, διάρκειας μιας ώρας, για να βιώσετε κάποια ζητήματα διοίκησης

Παιχνίδι καρτών που παρουσιάζει τα θέματα διοίηκησης, έναν ορισμό και μία παρουσίαση των διαφορετικών μοντέλων