Transició Democràtica

Les oportunitats i els reptes derivats d’aquesta transició giren al voltant de tres punts focals: governança, compromís comunitari i accés a l’espai públic.

  • El sector cultural sembla interessat i propens a adoptar models de governança més horitzontals.
  • El públic ja no es considera receptor passiu de l’obra artística, sinó participant actiu que forma part del procés de creació.
  • Les intervencions culturals i artístiques en els espais públics es veuen obstaculitzades per l’augment de la privatització i la mercantilització de l’espai urbà, les regulacions cada vegada més estrictes i les pràctiques d’exclusió.

Eines

Storybook

Inspira't i crea la teva pròpia Història

A través de les històries (Stories) de tres artistes, descobreix com convertir-te en el protagonista de la teva pròpia història.

Governance Piracy

Una aventura cooperativa d'una hora per experimentar alguns problemes de governança

Joc de cartes que presenta els temes de governança i una definició/presentació dels diferents models possibles.