Ψηφιακή Μετάβαση

Αυτή η μετάβαση άλλαξε δραματικά τον τρόπο με τον οποίο δημιουργείται, παράγεται, διανέμεται και καταναλώνεται ο πολιτισμός. Ορισμένες καλλιτεχνικές πρακτικές ταιριάζουν περισσότερο στα ταραγμένα νερά της ψηφιακής θάλασσας από άλλες. Συγκρούσεις και δυνατότητες εντοπίζονται σε όλα τα σημεία της δημιουργικής διαδικασίας.

  • Η τεχνολογία προσφέρει νέες εκφραστικές δυνατότητες, αλλά χρειάζεται χρόνος, χρήμα και εκπαίδευση για να ανακαλυφθούν.
  • Οι ψηφιακές πλατφόρμες επιτρέπουν μια ευρύτερη διανομή της δημιουργικής εργασίας, αλλά οι καλλιτέχνες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη δημιουργία εισοδήματος.
  • Το ψηφιακό μπορεί να είναι όχημα για πιο δημοκρατικές και συμπεριληπτικές καλλιτεχνικές πρακτικές, αλλά αυτό δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο.

Τα Εργαλεία

Ανακαλύψτε μια σειρά μεθόδων και εργαλείων που αναπτύχθηκαν από καλλιτέχνες και πολιτιστικούς οργανισμούς για τη χρήση από τους ίδιους. More...

50+ ψηφιακά εργαλεία για καλλιτέχνες

Μια βιβλιοθήκη με 50+ ψηφιακά εργαλεία για την υποστήριξη ανεξάρτητων καλλιτεχνών και δημιουργών. Από καλλιτέχνες για χρήση από άλλους καλλιτέχνες, όλα τα εργαλεία είναι διαθέσιμα με δωρεάν σχέδια και κατευθηντήριες οδηγίες.

Ανακαλύψτε πολλούς δωρεάν χρήσιμους πόρους