Transició Digital

Aquesta transició cap a allò digital ha canviat dràsticament la manera com es crea, es produeix, es distribueix i es consumeix la cultura. Algunes pràctiques artístiques es presten millor que altres per navegar per les turbulentes aigües del mar digital. Les tensions i les oportunitats es troben en totes les fases del procés creatiu.

  • La tecnologia obre noves possibilitats expressives, però calen temps, diners i formació per explorar-ne les possibilitats.
  • Les plataformes digitals permeten una distribució més àmplia del treball creatiu, però els i les artistes denuncien dificultats per generar ingressos.
  • Allò digital pot ser un vehicle per a pràctiques artístiques més democràtiques i inclusives, però això no és automàtic i no s’ha de donar per fet.

Eines