Πράσινη μετάβαση

Η μετάβαση προς πιο βιώσιμες πρακτικές δημιουργίας συνεπάγεται την προσεκτική εξέταση ευκαιριών και προκλήσεων, με θετικά και αρνητικά αποτελέσματα, που επηρεάζουν κάθε βήμα της αλυσίδας παραγωγής της πολιτιστικής αξίας και τι συνεπάγεται το «πράσινο» για τη δημιουργία, παραγωγή και διανομή καλλιτεχνικού και πολιτιστικού έργου.

  • Τεράστιες δυνατότητες μείωσης κατανάλωσης ενέργειας και πόρων στα ταξίδια, στις καλλιτεχνικές και πολιτιστικές παραγωγές
  • Ωστόσο, ορισμένα από αυτά τα μέτρα ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την οικονομική δυνατότητα των οργανισμών μας.
  • Τα βιώσιμα έργα μπορούν να αναπαράγουν ή ακόμη και να επιτείνουν τις διαφορές σε κοινωνικό, φυλετικό και έμφυλο επίπεδο, εάν δεν ληφθούν υπόψη παράλληλα μέτρα ισότητας.

Φαίνεται ότι δεν βρήκαμε αυτό που ζητούσατε. Αν θέλετε, δοκιμάστε την αναζήτηση.