Ekologinė kaita

Perėjimas prie tvaresnės kūrybos praktikos reiškia, kad reikia kruopščiai apsvarstyti galimybes ir iššūkius, kurių teigiamas ir neigiamas poveikis pasireiškia kiekviename kultūros vertės grandinės etape, ir tai, ką “ekologiškumas” reiškia meno ir kultūros kūrinių kūrimui, gamybai ir platinimui.

  • Didelės galimybės sumažinti kelionių, energijos ir išteklių suvartojimą meninėje ir kultūrinėje veikloje.
  • Tačiau kai kurios iš šių priemonių gali kelti pavojų mūsų organizacijų ekonominiam efektyvumui.
  • Tvarūs projektai gali padidinti ar net pagilinti socialinę, lyčių ir rasinę atskirtį, jei į juos nebus atsižvelgiama kartu su lygybės priemonėmis.

Įrankiai

Susipažinkite su menininkų ir kultūros organizacijų sukurtu metodų ir įgūdžių rinkiniu skirtu menininkams ir kultūros darbuotojams. Čia rasite patarimų, kaip išlaikyti ir plėtoti savo meninę ir kultūrinę veiklą vykstant aplinkos, socialiniams ir ekonominiams, demokratiniams ir skaitmeniniams pokyčiams.