Κοινωνικο-οικονομική Μετάβαση

Η οικοδόμηση και η διατήρηση μιας μακροχρόνιας καριέρας στον καλλιτεχνικό και πολιτιστικό τομέα είναι γεμάτη δυσκολίες. Ενώ ο COVID-19 έχει σίγουρα επιδεινώσει τα πράγματα, υπάρχουν δομικά προβλήματα και μακροχρόνιες, νομικές και ολοένα πιο πιεστικές απαιτήσεις όσον αφορά το καθεστώς, τα δικαιώματα και τις επισφαλείς συνθήκες εργασίας των καλλιτεχνών και των εργαζομένων στον πολιτιστικό τομέα.

  • Ένας μεγάλος αριθμός καλλιτεχνών αναγκάστηκε να καταφύγει σε πολλαπλές δραστηριότητες και να βρει μια συμπληρωματική εργασία για να εξασφαλίσει μια σταθερή πηγή εισοδήματος.
  • Η εξάρτηση των πολιτιστικών οργανισμών από επιχορηγήσεις περιορίζει την καλλιτεχνική ελευθερία.
  • Η πρόσβαση στη χρηματοδότηση είναι ένα ακανθώδες και περίπλοκο ζήτημα και οι εναλλακτικές στρατηγικές χρηματοδότησης όπως το Crowdfunding αποτυγχάνουν να εκπληρώσουν τις προσδοκίες τους.

Τα Εργαλεία

Ανακαλύψτε μια σειρά μεθόδων και εργαλείων που αναπτύχθηκαν από καλλιτέχνες και πολιτιστικούς οργανισμούς για τη χρήση από τους ίδιους. More...

Συμβουλές & Οδηγίες

Μετατρέψτε την ιδέα σας σε ένα εφικτό σχέδιο έργου

Ρίξτε μια ματιά στις έξι λανθασμένες υποθέσεις που μπορούν να οδηγήσουν ένα έργο σε αποτυχία. Εάν κάποιο από αυτά σας φαίνεται γνωστό, κάντε κλικ σε αυτό και αποκτήστε πρόσβαση στο περιεχόμενο.