Σχετικά με το Inpact

Καλλιτέχνες, δημιουργοί και μικροί πολιτιστικοί μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί σε όλη την Ευρώπη αντιμετωπίζουν αυξανόμενη κοινωνική και οικονομική αστάθεια. Η συνεχιζόμενη κρίση Covid-19 έχει αποδυναμώσει περαιτέρω τις επισφαλείς συνθήκες εργασίας και διαβίωσής τους για το κοντινό μέλλον.

Το INPACT είναι μια καινοτόμος συνεργασία, που συγχρηματοδοτείται από το Erasmus+, που επικεντρώνεται στην κατανόηση του αντίκτυπου των τεσσάρων μεγάλων μεταβάσεων, της κοινωνικοοικονομικής, ψηφιακής, περιβαλλοντικής και δημοκρατικής μετάβασης στον καλλιτεχνικό και πολιτιστικό τομέα.

Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων με μια νέα προοπτική, μια διεθνής ομάδα οργανισμών από τη Γαλλία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία και τη Λιθουανία έχουν αναπτύξει ένα σετ εργαλείον απο καλλιτέχνες και πολιτιστικούς οργανισμούς για τη χρήση των ιδίων.