Sobre Inpact

Artistes, creador(e)s i petites organitzacions culturals sense ànim de lucre d’arreu d’Europa s’enfronten a una creixent inestabilitat social i econòmica. La crisi actual de la Covid-19 ha afeblit encara més les seves precàries condicions de treball i de vida per als propers anys.

INPACT és un consorci d’organitzacions innovador, cofinançat per Erasmus+, centrat en entendre l’impacte de les quatre grans transicions – la socioeconòmica, digital, verda i democràtica – en el sector artístic i cultural.

Per abordar aquests reptes amb una perspectiva nova, un equip internacional d’organitzacions de França, Espanya, Itàlia, Grècia, Hongria i Lituània ha desenvolupat un conjunt d’eines per i per a artistes i organitzacions culturals.