Οδηγός χρήστη GreenAction

Αυτό το ερωτηματολόγιο είναι το βασικό, γρήγορο και εύκολο κομμάτι.

Μόλις το ολοκληρώσετε, μπορεί να θέλετε να εμβαθύνετε στο θέμα για να βρείτε τις απαραίτητες πληροφορίες για να μειώσετε ακόμη περισσότερο τις εκπομπές διοκειδίου του άνθρακα.

Κάτω από ένα καθορισμένο όριο επιπέδων εκπομπών, στο τέλος των ερωτήσεων θα σας δοθεί πρόσβαση σε μια ετικέτα που θα καθορίζει τα υπολογιζόμενα επίπεδα εκπομπών σας για ένα έτος. Το να πάρετε την ετικέτας είναι μια αρχή και μπορεί να βελτιωθεί σε μία καλύτερη:

  • Ετικέτα επιπέδου Α: η καλύτερη!
  • Ετικέτα επιπέδου Β: πολύ καλό!
  • Ετικέτα Επιπέδου C: καλή για αρχή, αλλά υπάρχει δυνατότητα βελτίωσης.

Εάν θέλετε να παρακολουθείτε την πρόοδό σας, θα πρέπει να εγγραφείτε για να αποθηκεύσετε το ερωτηματολόγιο σας σε αυτόν τον ιστότοπο (ώστε να μπορείτε να το ολοκληρώσετε αργότερα ή να το βελτιώσετε δημιουργώντας μια νέα έκδοση).

Δημοσιεύθηκε την
Κατηγοριοποιημένα ως User guides