Pokyčiai

Pasaulis sparčiai keičiasi! Darydami viską, ką darome, turime atsižvelgti į šiuos pokyčius. Kultūra yra viena iš priemonių, padedančių įsivaizduoti, perimti ir perteikti praktiką, kuri gali būti suderinama su dabartiniu ir būsimu pasauliniu klimatu, ypač kalbant apie dabartinį ir būsimą pasaulinį kontekstą:

  • Aplinka ir opios jos problemos.
  • Demokratija kaip bendras požiūris, kuris gali išlikti gyvas profesinėje srityje.
  • Šiandienos socialinis ir ekonominis kontekstas: globalizuotas, netolygus, slidus, todėl reikia naujos vizijos visuose lygmenyse.
  • Skaitmeninės eros atsiradimas, kuri dabar yra tokia simbiozė su žmonija, kad tapo visuomenės dalimi kiekvieno žmogaus asmeniniame, profesiniame ir meniniame gyvenime.

Pereinamasis laikotarpis atspindi perėjimo idėją, nelinijinį pokytį, šuolį į naują (bet nebūtinai geresnį) pasaulį.

  • Pereinamieji laikotarpiai yra neapibrėžti, nėra plano, kuris mus vestų iš taško A į tašką B.
  • Pokyčiai yra kompleksiniai ir visuotiniai. Mes negalime nuo jų pabėgti, o jų poveikis jaučiamas įvairiose asmeninio, socialinio ir profesinio gyvenimo srityse.
  • Pokyčiai yra sudėtingi ir politiniai. Tai, kaip jie suvokiami, interpretuojami ir formuojami, susiję su įvairių suinteresuotųjų šalių kova dėl galios ir vertybių konfliktais.
  • Pereinamojo laikotarpio pokyčiai reikalauja vienalaikių veiksmų ir sąveikos individualiu, kolektyviniu, instituciniu ir politiniu lygmenimis.

Skaityti daugiau