Transicions

El món canvia de pressa! En tot el que fem, hem de tenir en compte aquests canvis. La cultura és una de les moltes maneres d’imaginar, adoptar i transmetre les pràctiques que poden ser compatibles amb el panorama global actual i futur, especialment pel que fa a:

Llegeix més Tanca

  • El medi ambient i els seus problemes urgents
  • La democràcia com a enfocament general que pot mantenir-se dins l’àmbit professional
  • Context socio-econòmic actual: globalitzat, desigual, relliscós, que necessita una nova visió a tots els nivells.
  • L’entrada a una era digital que ara està tan entrellaçada amb la humanitat que forma part de la vida privada, professional i artística de tothom.

La paraula transició encapsula la idea de “anar a través”, un canvi no lineal, un salt a un món nou (però no necessàriament millor).

  • Les transicions són incertes, no hi ha cap full de ruta que ens porti del punt A al punt B.
  • Les transicions són transversals i globals. No podem escapar d’aquestes transicions i el seu impacte es fa notar en molts àmbits de la nostra vida personal, social i professional.
  • Les transicions són complexes i tenen implicacions polítiques. La manera com són percebudes, interpretades i configurades té a veure amb les lluites de poder i conflictes de valors entre diferents parts interessades.
  • Les transicions requereixen acció i interacció simultànies a nivell individual, col·lectiu, institucional i polític.