Governance Piracy

Una aventura cooperativa d'una hora per experimentar alguns problemes de governança

Aprèn dels diferents models de governança existents per qüestionar les pròpies

> Aquesta eina està pensada per als equips d'entitats culturals, independentment del nivell d'experiència.

El sector cultural té la necessitat i la voluntat de fer més prevalent la presa de decisions participativa, però la manca de coneixements, formació i temps dedicat impedeix la implementació de diferents tipus de governança. Els desequilibris provocats per la poca atenció dedicada a les qüestions de governança dins de l'organització poden posar en perill la seva sostenibilitat. Les experiències de governança participativa podrien ajudar a conscienciar i implementar nous models.

Objectius d'aprenentatge

  • Inicieu una conversa sobre la governança en el sector cultural dins d’una organització
  • Experimenta la governança horitzontal a través d’una situació laboral concreta
  • Potencia el grup mitjançant la comprensió de la posició dels altres

Instruccions d'ús

Baixa i imprimeix el joc de cartes i segueix les instruccions. Pots participar com a jugador/a o dinamitzador /a

Dissenyat per

 

picto_toolOBRIR Governance Piracy

picto_guideVeure Guia de l'Usuari

Transició Democràtica