Art Meet Up Naudotojo vadovas

ART MEET UP įrankis – tai išsamus sąrašas, padedantis organizatoriui (individualiam asmeniui, grupei ar organizacijai) parengti, įgyvendinti ir kuo geriau išnaudoti tarpsektorinį ar (ir) tarpdisciplininį susitikimą, supažindinantį menininkus su kitų sričių profesionalais iš kultūros sektoriaus ar už jo ribų.

Jame aprašomi visi susitikimo renginio kūrimo, vykdymo ir tolesnių veiksmų etapai, pradedant pirmuoju idėjos vystymo žvilgsniu ir baigiant pelningų rezultatų tvarumu.

Tai nėra privaloma veiksmų seka, o veikiau patogus ir lankstus vadovas ar žinynas, padedantis jums orientuotis šiame procese, patikrinti kai kuriuos etapus ir pagrindinius taškus, kuriuos INPACT partneriai, remdamiesi savo patirtimi, laikė naudingais, palikti tai, kas jums gali būti naudinga, praleisti tai, kas jums netinka, ir pridėti savo asmeninį ar organizacinį akcentą.

Taip pat pateikiama keletas konkrečių nuorodų ir nuorodų į kitas priemones ir metodus, kurie gali būti naudingi tam tikrose proceso dalyse, pavyzdžiui, saviugdos ir idėjų lietaus veiklai.