Governance Piracy – Guia de l’usuari

1 o 2 participants han de preparar el joc abans:

  • llegiu totes les targetes i els avisos importants;
  • imprimeix i retalla les targetes;
  • prepara un cartró o un full gran per prendre notes.

Respecteu el temps recomanat!